Majątek 2015

 

Majątek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Stan na dzień 31.12.2015 r.

1. Grunty 5.989.751,98 zł
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 57.393.817,59 zł
3. Urządzenia techniczne i maszyny 4.181.344,97 zł
4. Środki transportu 6.314,52 zł
5. Inne środki trwałe 34.575.862,31 zł
6. Środki trwałe w budowie 33.415.315,45 zł
  Razem: 135.562.406,82 zł

 

Metryka strony

Udostępniający: Dział Ekonomiczny

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusław Bajko

Wprowadzający: Bogusław Bajko

Data wprowadzenia: 2016-03-14

Data modyfikacji: 2016-03-14

Opublikował: Bogusław Bajko

Data publikacji: 2016-03-14