Kolejki oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

 

Kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej znajdują się w serwisie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Serwis ten umożliwia wyszukiwanie informacji z zakresu list oczekujących do komórek organizacyjnych (np. poradni specjalistycznej, oddziału szpitalnego) oraz na wybrane procedury medyczne i programy zdrowotne u poszczególnych świadczeniodawców na terenie wybranego województwa. Informacje pochodzą od świadczeniodawców i są prezentowane w podziale na dwie kategorie medyczne "przypadek pilny" i "przypadek stabilny". W serwisie publikowane są informacje o:

  • średnim czasie oczekiwania w dniach;
  • liczbie osób oczekujących według stanu na koniec miesiąca;
  • liczbie osób skreślonych w miesiącu z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

Prezentowany w serwisie średni czas oczekiwania oznacza średnią liczbę dni, jaką oczekiwały na udzielenie świadczenia osoby skreślone z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia u danego świadczeniodawcy.

Szczegółowe dane dotyczące kolejek oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku są dostępne na stronie http://kolejki.nfz.gov.pl/ po wybraniu następujących parametrów:

  • Województwo: podlaskie
  • Świadczeniodawca: SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO

Opis działania serwisu można znaleźć na tej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Bogusław Bajko - Sekcja Informatyki

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusław Bajko

Wprowadzający: Bogusław Bajko

Data wprowadzenia: 2013-04-23

Data modyfikacji: 2014-05-26

Opublikował: Bogusław Bajko

Data publikacji: 2013-04-23