Składanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

 

Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków określa § 56. "Regulaminu Organizacyjnego" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Skargi i wnioski na temat działalności Zakładu powinny być składane do Dyrektora Zakładu lub jego zastępców pisemnie lub osobiście.

Przedmiotem skargi może być:

  1. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracownika Zakładu,
  2. naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów oraz słusznych interesów obywateli,
  3. nieprzestrzeganie praw pacjenta.

Odpowiedzi na zgłoszone skargi lub wnioski udzielane są w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Zakładu przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach 12.00-13.00 w budynku administracji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

 

Metryka strony

Udostępniający: Bogusław Bajko - Sekcja Informatyki

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusław Bajko

Wprowadzający: Bogusław Bajko

Data wprowadzenia: 2013-04-23

Data modyfikacji: 2016-03-14

Opublikował: Bogusław Bajko

Data publikacji: 2013-04-23